LISTA DONATORA

Creative Europe: Literary translations (Kreativna Evropa: književni prevodi)

Književni prevoditeljski program nudi mogućnosti finansiranja prevođenja, objavljivanje i promociju evropskih književnih djela. Izdavači i izdavačke kuće sa najmanje 2 godine postojanja osnovane u EU ili drugim zemljama koje učestvuju u programu Creative Europe (Island, Norveška, Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina i Tunis) mogu podnijeti zahtjev za jednu od dvije kategorije podrške:

 • dvogodišnji projekti: prevođenje i promocija 3 do 10 književnih djela tokom 2 godine, i
 • dugoročna podrška: prevođenje i promocija 3 do 10 fikcijskih djela godišnje tokom 3 godine.

Prioriteti se daju prijevodima sa manje korištenih jezika na engleski, njemački, francuski i španski jezik; manje zastupljene žanrove, kao što su djela za mlađu publiku, stripovi i grafički romani, kratke priče ili pjesništvo; knjige koje su osvojile nagradu za književnost EU, itd.

Primjeri podržanih projekata: Sodobnost International Cultural Society koje objavljuje slovenski partnerski časopis Sodobnost dobio je grant za različite projekte posljednjih godina. Projektne knjige koje povezuju svjetove usmjerene su na prevođenje deset knjiga iz različitih evropskih zemalja za djecu kao i za odrasle. Osim toga, promotivni događaji za poboljšanje kulture čitanja u slovenskim školama i drugim književnim događanjima dogodili su se u školama, knjižnicama i knjižarama.

Više informacija: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/creative-europe-culture-literary-translation_en

Development Innovation Ventures of USAID to Implement Innovative Ideas (USAID-ev razvoj inovativnih poduhvata za implementaciju inovativnih ideja)

Inovativni poduhvati razvoja (Development Innovation Ventures - DIV) Američke agencije za međunarodni razvoj (United States Agency for International Development - USAID) prima Pisma namjera (Letter of Interest) za inovativne ideje kako bi ih pilotirali i testirali koristeći najsavremenije analitičke metode, te kako bi proširili rješenja koja pokazuju rasprostranjen uticaj i isplativost. Primarni cilj DIV-a je podržati otkriće boljih načina za rješavanje velikih problema.

Program kulturnih grantova

Cilj Programa kulturnih grantova Ambasade SAD je podrška programima koji dijele bogatstvo i raznolikost američke kulture sa bosanskom javnošću, te promiču međusobno razumijevanje i kulturni dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Grantovi se obično kreću između 1.000 i 15.000 dolara, a dodjeljuju se neprofitnim organizacijama i ustanovama za umjetničke i kulturne predstave, gostujuće govornike/reditelje/izvođače, prava na američka djela, izložbe, radionice, itd., koji unapređuju ciljeve programa. Prijedlozi projekata se primaju stalno, a potrebno je da budu dostavljeni 3-6 mjeseci prije planiranog događaja ili aktivnosti.

Što tražimo?

 • Programska komponenta koja pomaže u izgradnji i poboljšanju odnosa između Bosne i Hercegovine i SAD-a i/ili uvodi novi element američke kulture u Bosnu i Hercegovinu.
 • Projekat sa jakim umjetničkim zaslugama.
 • Odgojna komponenta, kao što je radionica ili majstorska klasa od strane gostujućeg umjetnika.
 • Projekti koji imaju korist za široku grupu ljudi ili imaju plan da prošire rezultate u javnosti.

Vaš će se prijedlog vrednovati i po sljedećem:

 • usklađenost sa smjernicama prijedloga i uključivanje obaveznih komponenti,
 • konkretan i logičan budžet, i
 • kapacitet aplikanta za implementaciju projekta.

Više informacija na link https://ba.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/cultural-grants-program/

Het X-Y Actiefonds

Het Actiefonds je organizacija koja podržava borbu za održiv i socijalno pravedan svijet u kojem su ljudi i okoliš važniji od ekonomskih interesa. Mi to radimo ulaganjem u socijalne promjene koje idu od dna. Naša misija je podržati društvene pokrete i aktiviste širom svijeta koji se bore za ravnopravnost, održivost i socijalnu pravdu. Prikupljamo novac među pojedinačnim donatorima i aktivistima koji se bore za bolji svijet.

Zennström Philanthropies

Zennström Philanthropies je osnovana 2007. godine od strane Niklas i Catherine Zennström. Njegova misija je podrška i uključivanje organizacija koje se bore za ljudska prava, rade na zaustavljanju klimatskih promjena i poticanju poduzetništva kako bi zaštitili naše prirodno okruženje i dopustili onima koji u njemu žive da ostvare svoj puni potencijal.

Vjerujemo da problemi na koje se fokusiramo zahtijevaju saradnički pristup. Pristup u kojem nevladine organizacije, donatori, vlade i pojedinci rade zajedno kako bi akcijom promijenili stanje. U oblikovanju partnerstva i ulaganju Zennström Philanthropies će tražiti organizacije sa jakim vodstvom i koje imaju sposobnost skaliranja njihovog rada i održavanja njihovog uticaja tokom dugog razdoblja.

Iako smo uvijek zainteresirani za više informacija o problemima, radu ili uticaju na našim područjima fokusa, ne možemo prihvatiti nepozvane prijave za grant sredstva.

ZEIT-Stifung

Civilno društvo će morati pronaći rješenja za mnoge izazove danas i sutra. Slijedom tradicije svog utemeljitelja Gerda Buceriusa, ZEIT-Stiftung sebe vidi ne samo kao dio, već kao silu za dobro u liberalnom i otvorenom civilnom društvu.

Fondacija ostvaruje svoje ciljeve kroz svoje vlastite projekte i institucije, ali također daje sredstva pojedincima i organizacijama koji se usuđuju inovirati i time potaknuti promjene u nauci i istraživanju, kulturi i obrazovanju.

Podržavamo kreativna nastojanja i otvorene eksperimente, ali ulažemo i u očuvanje naše kulturne baštine.

Pomažemo visoko nadarenim i motiviranim osobama - posebno mladim ljudima - da otkriju i ostvare svoje potencijale. Cilj nam je stimulirati međukulturne debate i pružiti mogućnosti umrežavanja u duhu kozmopolitske razmjene.

Potaknuti smo potrebom za otvorenim raspravama o aktuelnim pitanjima u politici, društvu, kulturi i nauci, kao i potrebom za pronalaženjem interdisciplinarnih rješenja lokalnih i globalnih izazova.

Kroz aktivnosti Fondacija želimo potaknuti, motivirati i postići trajnu promjenu. Postizanje tih ciljeva nije uvijek moguće. Učenje iz iskustva i rasta kao rezultat - i to je jedan od naših trajnih ciljeva.

ZED Grant

Zed Grant (ranije poznat pod nazivom CDA-Project Grant) pruža podršku struktuiranoj praksi umjetničke prakse zasnovane na istraživanju. Za cilj ima poticanje zajednice praktičara koji kroz svoj rad istražuju spekulativni potencijal znanja.

Zed Grant podržava programe prezentacija projekata, radionice i predavanja-predstave i za cilj imaju stvaranje dijaloga i diskusiju o umjetničkom istraživanju.

Yesod

Yesod je saradnički poduhvat usmjeren na jačanje budućnosti jevrejskog života u Evropi ulaganjem u ključne jevrejske stručnjake, odgajatelje i aktiviste. Osnivači su American Jewish Joint Distribution Committee, Charles and Lynn Schusterman Family Foundation i Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe. Zajedno dijelimo viziju živog, smislenog, jevrejskog života sastavljenog od jakih zajednica koje pokreću nadahnute i angažirane osobe.

Pomoću ovog fonda Yesod podržava stručnjake za jevrejsku zajednicu i nastavnike u Evropi kako bi razvili svoje profesionalne vještine i jevrejsku tečnost (jevrejsko znanje, razumijevanje i kako se primjenjuje u vašem radu).

USAID Workforce and Higher Access to Markets Activity (USAID WHAM Activity) - Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima

Ovaj projekat ima u cilju povećanje izvoza za 30 posto potpomognutim preduzećima i kreiranje 1545 novih radnih mjesta, od kojih pola za omladinu i 30 posto za žene.

Ovaj projekat je dodijeljen kroz Savez Volontera za Ekonomski Rast (engl. Volunteers for Economic Growth Alliance) i implementiran od IESC-a u partnerstvu sa ENOVA-m.

Bosna i Hercegovina (BiH) je dom sve većem broju malih i srednjih preduzeća (MSP) koja usvajaju međunarodne standarde kako bi intenzivnije izvozili svoje proizvode na tržište Evropske unije (EU), ali i na ostala međunarodna tržišta. Ipak, bh. ekonomija još uvijek ne stvara dovoljno radnih mjesta.

„Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima“ Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) je program koji ima za cilj stimulisanje otvaranja novih radnih mjesta kroz unapređenje trgovinske integracije BiH i ekspanzije u EU i na regionalna tržišta. Postavljeni cilj planira se primarno ostvariti putem programa dodjele bespovratnih sredstava domaćim malim i srednjim preduzećima. Projekat je pokrenut u junu 2017. godine i trajaće do juna 2020.

Intervencije

USAID WHAM projekat radi na unapređenju kapaciteta brzorastućih i izvozno orijentisanih MSP iz drvnog, metalnog i sektora tekstila/obuće putem dodjele bespovratnih sredstava kroz tri područja intervencije:

Unapređenje radne snage u ciljnim sektorima kroz razvoj partnerstava sa javnim i privatnim sektorom u dijeljenju troškova zapošljavanja i prekvalifikacije radne snage. Ovo područje intervencije može, između ostalog, uključivati i podršku relevantnim srednjim školama u opremanju njihovih kabineta odgovarajućom opremom.

Povećanje pristupa tržištima kroz podršku preduzećima u ciljnim sektorima u identificiranju i uspostavljanju kontakata s novim kupcima i tržištima. Ovo područje intervencije može, između ostalog, uključivati inicijative javnog i privatnog sektora kako bi omogućili preduzećima prisustvo na glavnim regionalnim i međunarodnim sajmovima.

Poboljšanje kvaliteta proizvoda, uvođenje novih tehnologija za upravljanje kvalitetom i certificiranje kroz podršku preduzećima ciljnih sektora u uvođenju sistema upravljanja kvalitetom, tehnološke nadgradnje i potrebne certifikacije proizvoda i usluga potrebnih na ciljnim tržištima (npr. EU standardi i/ili ostali relevantni standardi kvaliteta).

Projekat ima u cilju povećanje izvoza za 30 posto potpomognutim preduzećima i kreiranje 1545 novih radnih mjesta, od kojih 50 posto za mlade i 30 posto za žene.

USAID WHAM projekat administrira Savez volontera za ekonomski rast (engl. Volunteers for Economic Growth Alliance - VEGA), a implementira ga International Executive Sevice Corps (IESC) iz SAD u saradnji sa domaćim partnerom ENOVA.

World Wide Fund For Nature - WWF

Misija: Zaustavljanje degradacije prirodnog okoliša planete i izgradnja budućnosti u kojoj će ljudi živjeti u skladu sa prirodom, kroz:

 • očuvanje svjetske biološke raznolikosti,
 • osiguranje da je upotreba obnovljivih prirodnih resursa održiva, i
 • promicanje smanjenja zagađenja i rasipne potrošnje.

WWF u svom zadatku postizanja misije radi na osnovu sljedećih načela:

 • biti globalan, nezavistan, multikulturalan i ne-stranački,
 • koristiti najbolje raspoložive naučne informacije za rješavanje problema i kritički ocijeniti sve svoje napore,
 • tražiti razgovor i izbjeći nepotrebne konfrontacije,
 • izgraditi konkretna rješenja zaštite kroz kombinaciju projekata na terenu, zakonskih inicijativa, izgradnju kapaciteta i stručni rad,
 • uključiti lokalne zajednice i autohtone narode u planiranje i izvršavanje svojih terenskih programa, poštujući njihove kulturne i ekonomske potrebe,
 • nastojati graditi partnerstvo sa drugim organizacijama, vladama, poslovnom i lokalnom zajednicom kako bi se poboljšala WWF učinkovitost, i
 • pokretati poslovanja na troškovno učinkovit način i koristiti sredstva donatora u skladu sa najvišim standardima odgovornosti.