LISTA DONATORA

Actors of Urban Change

Jačamo saradnju između aktera sa kulturne scene, administracije i privatnog sektora širom Evrope i podržavamo projekte održivog urbanog razvoja kroz kulturne aktivnosti.

Actors of Urban Change namjeravaju postići održivi i participativni urbani razvoj kroz kulturne aktivnosti i korištenjem specifičnih potencijala kulture kao pokretača i omogućavajući pozitivne promjene. To se provodi jačanjem kompetencija za međusektorsku saradnju među akterima iz kulturnog, javnog i privatnog sektora. Kroz lokalne projekte, međunarodni kvalifikacijski program, evropsku razmjenu i individualnu obuku, naši učesnici u praksi koriste te vještine.

Acton Institute

Misija Instituta Acton je promocija slobodnog i moralnog društva koje karakteriziraju individualne slobode i koje se održava na osnovu vjerskih načela.

Instituta Acton organizira seminare u cilju edukacije vjerskih lidera/ica svih konfesija, poslovnih ljudi, preduzetnika/ca, profesora/ca univerziteta, i akademskih istraživača/ica u ekonomskim naukama, a u vezi pokazivanja veza između vrline i ekonomske misli.

Više informacija se može pronaći na Acton programs.

Acción Cultural España

Promocija međunarodne prisutnosti španskih kreatora, profesionalaca i umjetnika jedan je od strateških područja rada Acción Cultural Española AC/E. Ova podrška španskom kulturnom sektoru, kako u različitim područjima kulture, tako i u novim načinima proizvodnje i distribucije kreativnih industrija, provodi se kroz Program internacionalizacije španjolske kulture (PICE) sa ciljem povećanja njegove prisutnosti u inostranstvu, sa AC/E koji radi kao facilitator.

Program daje prioritet prijedlozima projekata koji su najmanje konsolidirani u kreativnom sektoru, kojima je najpotrebnija poticanje njihove prisutnosti u inostranstvu, a najbliže karakterizira refleksiju savremenosti, kreativnosti i pluralnosti španske kulture danas.

ABILIS Foundation

Fondacija ABILIS je razvojni fond osnovan od strane osoba sa invaliditetom u Finskoj 1998. godine. Naš mandat je podržati aktivnosti osnaživanja osoba sa invaliditetom na svjetskom jugu (zemlje u razvoju).
Fondacija ABILIS prati rezultate i uticaj projekata i razvija sisteme evaluacije koji prepoznaju promjene i procese počevši od pojedinačnih života. Fokus aktivnosti finansiranja je pozitivan stav prema invalidnosti.
Fondacija ABILIS je jedinstven akter, usmjerava sredstva za projekte koji se planiraju, sprovode i prate od strane osoba sa invaliditetom u zemljama u razvoju. Naglasak Abilisa je na lokalnim organizacijama.
 

1% for the Planet (1% za planetu)

Ako smatrate da zdravlje i dobrobit dolaze iz životne okoline, da je biznis sektor odgovoran za pozitivne promjene i da možemo ostaviti taj veliki plavi planet boljim nego što je bio kada smo došli na svijet, onda VOLIMO PLAVO...
Jedan posto za Planetu potiče kompanije da daju 1% svojih prihoda ostvarene prodaje da podrže organizacije za zaštitu životne okoline.
 

1%CLUB

1%CLUB platforma koja povezuje pametne razvojne projekte sa ljudima, novcem i znanjem širom svijeta.
Cilj platforme 1%Club je omogućiti ljudima sa velikim idejama stvaranje pozitivnih promjena u njihovoj zajednici, gradu, državi - ili cijelom svijetu - omogućavajući im prikupljanje sredstava i započinjanje inicijativa putem naših inovativnih alata.
S našom online platformom facilitiramo crowdsourcing i grupno finansiranje za sve dobre projekte na zabavan i inovativan način.
 

1440 Foundation

Svaki dan imamo 1440 minuta. Bilo da ste bogati ili siromašni, tužni ili sretni, prazni ili ispunjeni, tih 1440 minuta su dostupni za sve nas do našeg posljednjeg dana na zemlji. Što vi radite sa svojih 1440 minuta?
Uzimajući najviše od 1440 minuta svaki dan spajamo se sami sa sobom, jedni sa drugima i sa svijetom.
1440 ima za cilj poboljšati stanje svijeta, jedne osobe, jednog odnosa, jedne veze i jednog minuta, svakog u svoje vrijeme. 
1440 Foundation podržava programe i najbolje prakse koje kultiviraju autentične odnose u obrazovanju, životu i na radnom mjestu.
 

Heart and Hand Fund

Heart and Hand Fund podržava žene i LGBTI inicijative za mir u SAD i na Balkanu. Marta Drury je društveno odgovoran filantrop i investitor sa posebnim interesom za žene i djecu. Ona vodi The Heart and Hand Fund koji finansira ženske grupe rade za mir i pravednost na Balkanu. Savjetnica je Globalnom fondu za žene i IGLHRC, te na međunarodnom je panelu Astraea Foundation. 2005. godine je nominirana kao jedna od 1000 žena za mir za Nobelovu nagradu za mir

FashionForest

Pozivaju se mladi i ambiciozni ljudi da se prijave za stipendije koje mogu investirati u sopstvenom projektu. Ukolio imate afiniteta ka marketingu ili modi bilo sa praktične ili teoretske strane i trebate finansijsku podršku onda je ova stipendija za Vas. Ova vrsta stipendije se dodjeljuje godišnje svima koji žele da se bave istraživačkim radom, ili trebaju podršku.