LISTA DONATORA

1% for the Planet (1% za planetu)

Ako smatrate da zdravlje i dobrobit dolaze iz životne okoline, da je biznis sektor odgovoran za pozitivne promjene i da možemo ostaviti taj veliki plavi planet boljim nego što je bio kada smo došli na svijet, onda VOLIMO PLAVO...
Jedan posto za Planetu potiče kompanije da daju 1% svojih prihoda ostvarene prodaje da podrže organizacije za zaštitu životne okoline.
 

1%CLUB

1%CLUB platforma koja povezuje pametne razvojne projekte sa ljudima, novcem i znanjem širom svijeta.
Cilj platforme 1%Club je omogućiti ljudima sa velikim idejama stvaranje pozitivnih promjena u njihovoj zajednici, gradu, državi - ili cijelom svijetu - omogućavajući im prikupljanje sredstava i započinjanje inicijativa putem naših inovativnih alata.
S našom online platformom facilitiramo crowdsourcing i grupno finansiranje za sve dobre projekte na zabavan i inovativan način.
 

1440 Foundation

Svaki dan imamo 1440 minuta. Bilo da ste bogati ili siromašni, tužni ili sretni, prazni ili ispunjeni, tih 1440 minuta su dostupni za sve nas do našeg posljednjeg dana na zemlji. Što vi radite sa svojih 1440 minuta?
Uzimajući najviše od 1440 minuta svaki dan spajamo se sami sa sobom, jedni sa drugima i sa svijetom.
1440 ima za cilj poboljšati stanje svijeta, jedne osobe, jednog odnosa, jedne veze i jednog minuta, svakog u svoje vrijeme. 
1440 Foundation podržava programe i najbolje prakse koje kultiviraju autentične odnose u obrazovanju, životu i na radnom mjestu.
 

A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste)

A. J. Muste Memorial Institute finansira projekte koji promoviraju obrazovanje o nenasilju na nivou lokalnih zajednica, te akcije koje podupiru društvenu i ekonomsku pravdu.

Tokom svojih godina rada radničkog vođe, na pitanjima ljudskih prava i anti-ratnog pokreta, A. J. Muste je motivirao mnoge ljude svojom predanošću i posvećenošću nenasilnoj akciji.

Sedam godina nakon njegove smrti, 1967. godine, grupa pacifista inspirirana njegovom ostavštinom osnovala je A. J. Muste Memorial Institute. Institut nastoji prenijeti njegovu predanost nenasilnoj radikalnoj promjeni pružajući praktičnu, konkretnu pomoć pokretu za mir i pravdu.

1981. godine Institut je pokrenuo Seriju eseja o nenasilju sa pamfletima koji sadrže govore i pisma Martin Luther Kinga. Od tada do danas Institut je distribuirao hiljade letaka i dodjeljuje sredstva i sponzorstava stotinama lokalnih organizacija za projekte širom svijeta na temama:

  • zaustavljanje rata i prestanak rada vojno-industrijskih kompleksa,
  • protivljenje nuklearnoj energiji i zaustavljanje okolišnog rasizma,
  • ukidanje smrtne kazne i smanjenje industrije zatvora,
  • odbrana radničkih prava i izgradnja privredne pravde,
  • borba za rasnu i seksualnu ravnopravnost, te za prava imigranata, i
  • promicanje upotrebe nenasilne akcije.

ABILIS Foundation

Fondacija ABILIS je razvojni fond osnovan od strane osoba sa invaliditetom u Finskoj 1998. godine. Naš mandat je podržati aktivnosti osnaživanja osoba sa invaliditetom na svjetskom jugu (zemlje u razvoju).
Fondacija ABILIS prati rezultate i uticaj projekata i razvija sisteme evaluacije koji prepoznaju promjene i procese počevši od pojedinačnih života. Fokus aktivnosti finansiranja je pozitivan stav prema invalidnosti.
Fondacija ABILIS je jedinstven akter, usmjerava sredstva za projekte koji se planiraju, sprovode i prate od strane osoba sa invaliditetom u zemljama u razvoju. Naglasak Abilisa je na lokalnim organizacijama.
 

Acción Cultural España

Promocija međunarodne prisutnosti španskih kreatora, profesionalaca i umjetnika jedan je od strateških područja rada Acción Cultural Española AC/E. Ova podrška španskom kulturnom sektoru, kako u različitim područjima kulture, tako i u novim načinima proizvodnje i distribucije kreativnih industrija, provodi se kroz Program internacionalizacije španjolske kulture (PICE) sa ciljem povećanja njegove prisutnosti u inostranstvu, sa AC/E koji radi kao facilitator.

Program daje prioritet prijedlozima projekata koji su najmanje konsolidirani u kreativnom sektoru, kojima je najpotrebnija poticanje njihove prisutnosti u inostranstvu, a najbliže karakterizira refleksiju savremenosti, kreativnosti i pluralnosti španske kulture danas.

Acton Institute

Misija Instituta Acton je promocija slobodnog i moralnog društva koje karakteriziraju individualne slobode i koje se održava na osnovu vjerskih načela.

Instituta Acton organizira seminare u cilju edukacije vjerskih lidera/ica svih konfesija, poslovnih ljudi, preduzetnika/ca, profesora/ca univerziteta, i akademskih istraživača/ica u ekonomskim naukama, a u vezi pokazivanja veza između vrline i ekonomske misli.

Više informacija se može pronaći na Acton programs.

Actors of Urban Change

Jačamo saradnju između aktera sa kulturne scene, administracije i privatnog sektora širom Evrope i podržavamo projekte održivog urbanog razvoja kroz kulturne aktivnosti.

Actors of Urban Change namjeravaju postići održivi i participativni urbani razvoj kroz kulturne aktivnosti i korištenjem specifičnih potencijala kulture kao pokretača i omogućavajući pozitivne promjene. To se provodi jačanjem kompetencija za međusektorsku saradnju među akterima iz kulturnog, javnog i privatnog sektora. Kroz lokalne projekte, međunarodni kvalifikacijski program, evropsku razmjenu i individualnu obuku, naši učesnici u praksi koriste te vještine.

Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje)

Advocacy Flexi Fund će poduprijeti aktivnosti zagovaranja za bilo koji od članaka Deklaracije o seksualnim pravima proglašene od strane IPPF-a. Naime, fond će podržati nastojanja nacionalnih organizacija civilnog društva da unaprijede seksualna prava u svojim zemljama, regijama i/ili globalno. To može biti kroz zakone, politike, programe i budžete, ali mora usvojiti pristup utemeljen na pravima i imati pozitivan pristup seksualnosti.

Advocate Europe

Advocate Europe je godišnji izazov za evropske inicijative i projekte realiziran od strane MitOst and Liquid Democracy, a finansiran od strane Stiftung Mercatora. U potrazi smo za nekonvencionalnim i transnacionalnim prijedlozima projekata koji jačaju povezanost i koheziju u Evropi. Advocate Europe je usmjeren na aktere civilnog društva koji su u potrazi za početnim finansiranjem i podrškom za provedbu održivih ideja na području građanskog obrazovanja, umjetnosti i kulture, demokratije i građanskog učešća, društvenih inovacija ili zagovaranja. Finansiraćemo do 12 pionirskih prijedloga sa grantovima do 50.000 eura