LISTA DONATORA

Archer Daniels Midland Company

O donatoru:

Archer Daniels Midland Company je jedan od najvećih poljoprivrednih proizvođača na svijetu. Radeći kao vitalna veza između poljoprivrednika i potrošača, preuzimamo usjeve i obrađujemo ih da bi napravi...

ArcelorMittal Zenica

O donatoru:

Kompanija ArcelorMittal Zenica najveći je proizvođač dugih proizvoda od čelika na Balkanu sa proizvodnim kapacitetom od skoro milion tona godišnje, kao i najveći strani investitor u zemlji, sa preko 1...

The Antipode Foundation (Fondacija Antipode)

O donatoru:

Fondacija Antipode radi na promicanju i unapređenju društvenog naučnog istraživanja, obrazovanja i nauke na području radikalne geografije. Fondacija Antipode podržava projekte za osiguranje saradnje p...

Anne Frank Fonds (Fond Ane Frank)

O donatoru:

Anne Frank Fonds (AFF) je osnovan po švicarskom zakonu sa sjedištem u Baselu. Fond za cilj ima doprinijeti boljem razumijevanju među religijama, služiti izgradnji mira među ljudima, te poticati međuna...

Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures (Euro-mediteranska fondacija Ana Lindh za dijalog među kulturama)

O donatoru:

Fondacija Anna Lindh je fondacija za promoviranje dijaloga među kulturama euromediteranske regije. ALF djeluje kao Mreža nacionalnih mreža civilnog društva, okupljajući organizacije civilnog društva,...

Anita Borg Institute (Institut Anita Borg)

O donatoru:

Anita Borg Institute društveno preduzeće osnovano u vjeri da su žene ključne za izgradnju tehnologija koje svijet treba. Anita Borg Systers Pass-It-On nagrada je posvećena želji Anite Borg za...

Andy Warhol Foundation for the Visual Arts

O donatoru:

Fokus fondacije je usmjeren na služenje potrebama umjetnika/ca finansiranjem institucija koje ih podržavaju. Grantovi se daju za naučne izložbe u muzejima, kustoska istraživanja, vizualne umjetnosti i...

Andrew W. Mellon Foundation

O donatoru:

The Andrew W. Mellon Foundation pruža podršku u različitim kategorijama, uključujući visoko obrazovanja i stipendije za humanističke nauke, umjetnost i kulturnu baštinu, naučnu komunikaciju, međunarod...

The Andrew Wainwright Reform Trust

O donatoru:

The Andrew Wainwright Reform Trust Ltd naziv je dobila po Andrew Wainwright, cjeloživotnom aktivisti za radikalne reforme koji je 1970. godine podučavao na Hlekwenijevom centru za obuku u Zimababweu,...

The Ananda Foundation (Fondacija Ananda)

O donatoru:

Fondacija Ananda je osnovana 1993. godine od strane Adeline Kanowitz u njenoj dobi od osamdeset i sedam godina. Adeline je putovala po cijelom svijetu tokom svog života i dijeli duboku zabrinutost i s...

Amphibian Survival Alliance

O donatoru:

Naša misija je zaštita vodozemaca i njihovih staništa kroz dinamična partnerstva sa organizacijama i osobama širom svijeta. Amphibian Survival Alliance (ASA) je najveći svjetski zajednički napor po...

The American Association of University Women (Američko udruženje žena sa univerziteta)

O donatoru:

Unapređenje pravednosti za žene i djevojke putem zagovaranja, obrazovanja, filantropije i istraživanja. Američka udruženje žena sa univerziteta (AAUW) glavni je glas nacije koji promiče jednakost i...

American Association for the Advancement of Science (Američko udruženje za promicanje nauke)

O donatoru:

Ova nagrada je napravljena kako bi se prepoznalo da globalno ekonomsko zdravlje ovisi o živoj istraživačkoj zajednici i moramo poticati naše najbolje i najpametnije da nastave raditi u svojim izabrani...

Ambasada Švedske

O donatoru:

Švedska fokusira svoj program saradnje i razvoja na područja: Demokratije, ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, sa naglaskom na sektore pravde i lokalne uprave. Privredni razvoj, po...

Ambasada SAD

Ambasada Republike Češke

O donatoru:

Odlukom Vlade Republike Češke, Bosna i Hercegovina je jedna od prioritetnih zemalja gdje će se usmjeriti razvojne saradnje Republike Češke u narednom periodu.

Ambasada Norveške

O donatoru:

Prioriteti za ovu shemu dodjele bespovratnih sredstava navedeni su u odobrenju Stortinga na prijedlog budžeta Ministarstva na godišnjoj osnovi. Svrha norveške razvojne pomoći zemljama Zapadnog Balk...

Ambasada Nizozemske

O donatoru:

Nizozemska je važan partner BiH na području razvojne saradnje. Nakon što je bio usredotočen uglavnom na olakšavanje povratka manjina i stvaranje stabilnosti nakon rata, program se trenutno mijenja, ko...

The Allianz Cultural Foundation (Kulturna fondacija Allianz)

O donatoru:

The Allianz Kulturstiftung je osnovana 2000. godine kao neprofitna Fondacija kroz napore bivšeg Allianz AG (današnji Allianz SE). Zajedno sa The Allianz Foundation for Sustainability, osnovane 1990. g...