LISTA DONATORA

Allen Foundation Inc.

O donatoru:

Allen Foundation je osnovana 1975. godine od strane poljoprivrednog hemičara William Webster u Michigan-u. Cilj fondacije je finansiranje projekata koji rade na poboljšanju ljudske ishrane kroz i...

The Alexia Foundation (Fondacija Alexia)

O donatoru:

The Alexia Foundation daje grantove i stipendije foto-novinarima, omogućujući im rad kako bi dali glas onima koji idu bez da se čuju, potiče kulturno razumijevanje i izlaže društvene nepravde.

Alexander von Humboldt Stiftung

O donatoru:

Potičemo akademsku saradnju vrsnih naučnika i stručnjaka iz inostranstva i Njemačke. Naše istraživačke i istraživačke nagrade omogućavaju naučnicima da dođu u Njemačku da rade na istraživačkim p...

The Alexander Soros Foundation

O donatoru:

Promotor otvorenog društva, Alex Soros, diplomirao je na New York University 2009. godine istoriji i trenutno radi na doktoratu iz moderne evropske istorije na University of California, Berkeley.

Alert Fund for Youth (Alert fond za mlade)

O donatoru:

Alert Youth Fund je nezavistan fond koji podržava progresivne projekte za mlade ljude. Mišljenje mladih ljudi se često ne uzima u obzir. Unatoč svom potencijalu, mladi ljudi se često ne vide kao agent...

The Allen & Overy Foundation

O donatoru:

U doba značajnih promjena u pravnoj industriji odlučni smo zadržati tržište kao što smo to učinili tokom 87-godišnje istorije. To ćemo učiniti tako što ćemo uvijek izazivati sebe da donosimo nove i...

Alcuin Educational Fund (Obrazovni fond Alcuin)

O donatoru:

Akvo

O donatoru:

Akvo je neprofitna fondacija koji stvara open source, internet i mobilni softver. Radimo sa ljudima na poboljšanju infrastrukture i usluga za stanovništvo u nepovoljnom položaju. Fokusirani smo na...

A.J. Muste Memorial Institute (Memorijalni institut A.J. Muste)

O donatoru:

A. J. Muste Memorial Institute finansira projekte koji promoviraju obrazovanje o nenasilju na nivou lokalnih zajednica, te akcije koje podupiru društvenu i ekonomsku pravdu. Tokom svojih godina rad...

Aid to Artisans (Pomoć zanatlijama)

O donatoru:

Aid to Artisans je proveo 40 godina stvarajući ekonomske prilike za više od 100.000 zanatlija u više od 110 zemalja svijeta gdje su im sredstva za život, zajednice i zanatlijska tradicija u opasnosti....

Aids Fond

O donatoru:

Misija AIDS-Fonds: prema svijetu bez AIDS-a. Aids Fonds je tu za sve osobe pogođene HIV-om i AIDS-om u Nizozemskoj i šire. Aids Fonds finansira naučna istraživanja, prevenira i liječi ranjive grupe...

The Aftermath Project

O donatoru:

Aftermath Project je neprofitna organizacija posvećena pričanju druge strane priče o tome što je ljudima potrebno kako bi opet naučili živjeti, obnoviti uništene živote i domove, za vraćanje civilnog...

Advocacy Flexi Fund (Fleksibilan fond za zastupanje)

O donatoru:

Advocacy Flexi Fund će poduprijeti aktivnosti zagovaranja za bilo koji od članaka Deklaracije o seksualnim pravima proglašene od strane IPPF-a. Naime, fond će podržati nastojanja nacionalnih organizac...

Advocate Europe

O donatoru:

Advocate Europe je godišnji izazov za evropske inicijative i projekte realiziran od strane MitOst and Liquid Democracy, a finansiran od strane Stiftung Mercatora. U potrazi smo za nekonvencionalnim i...

Actors of Urban Change

O donatoru:

Jačamo saradnju između aktera sa kulturne scene, administracije i privatnog sektora širom Evrope i podržavamo projekte održivog urbanog razvoja kroz kulturne aktivnosti. Actors of Urban Change namj...

Acton Institute

O donatoru:

Misija Instituta Acton je promocija slobodnog i moralnog društva koje karakteriziraju individualne slobode i koje se održava na osnovu vjerskih načela. Instituta Acton organizira seminare u cilju e...

Acción Cultural España

O donatoru:

Promocija međunarodne prisutnosti španskih kreatora, profesionalaca i umjetnika jedan je od strateških područja rada Acción Cultural Española AC/E. Ova podrška španskom kulturnom sektoru...

ABILIS Foundation

O donatoru:

Fondacija ABILIS je razvojni fond osnovan od strane osoba sa invaliditetom u Finskoj 1998. godine. Naš mandat je podržati aktivnosti osnaživanja osoba sa invaliditetom na svjetskom jugu (zemlje u razv...

1% for the Planet (1% za planetu)

O donatoru:

Ako smatrate da zdravlje i dobrobit dolaze iz životne okoline, da je biznis sektor odgovoran za pozitivne promjene i da možemo ostaviti taj veliki plavi planet boljim nego što je bio kada smo došli na...