LISTA DONATORA

Varkey Foundation

Varkey Foundation vjeruje da svako dijete zaslužuje živahno, poticajno okruženje za učenje koje budi i podržava njihov puni potencijal.

Vjerujemo da ništa više nije važnije za postizanje toga nego strast i kvalitet nastavnika. Globalno podržavamo nastavnike koji prenose izvrsnost i inovativnost sljedećoj generaciji nastavnika. Utemeljili smo i Globalnu nagradu za nastavnike kako bismo stavili fokus na nevjerojatne nastavnike koji rade u cijelom svijetu.

Varkey Foundation osnažuje nastavnike i podržava okruženje koje omogućava inovativno podučavanje, radi holistično na obrazovanju i podučavanju nastavnika da rade najbolje što mogu i da poboljšaju učiteljsku profesiju.

Tokom narednih pet godina Fondacija se obavezuje na promociju globalnih, održivih promjena u načinu na koji se nastavnici obučavaju, tretiraju i percipiraju. Naš cilj je katalitičko partnerstvo sa ambicioznim organizacijama sa mjerljivim, kontekstualnim idejama, i to je ključ dostizanja ovoga cilja.

The Van Tienhoven Foundation for International Nature Protection (Fondacija Van Tienhoven za međunarodnu zaštitu prirode)

Fondacija Van Tienhoven za međunarodnu zaštitu prirode za cilj ima promicanje zaštite, očuvanja i održivog korištenja ekosistema i živih organizama, koji su ugrožene ili pod pritiskom, a nalaze se izvan Nizozemske.

Mi smo, kao Odbor Fondacije, zabrinuti za život na zemlji, dobrobit i održavanje raznolikosti živih organizama i njihovog životnog okoliša. Ljudska bića igraju ključnu ulogu kao akteri i faktor u biološkoj raznolikosti. Ljude vidimo kao instrumentalne u ublažavanju pritisaka globalnih promjena na životni okoliš i biološku raznolikost.

Na temelju zadatka Pietera Gerbranda van Tienhovena, težimo sljedećim ciljevima:

 1. Učiniti dostupnim male grantove kako bi se finansirale direktne aktivnosti koje dovode do promjena u politici i praksi. To je posebno slučaj kod onih ekosistema i živih organizama koji su izvan Nizozemske, a ugroženi ili pod pritiskom.
 2. Promicanje znanja o uzrocima prijetnji i pritisaka na prirodu, kako bi se stvorili konkretni postupci koji zaustavljaju, sprečavaju ili ublažavaju ove uzroke.
 3. Uticati i sarađivati ​​sa vladinim, nevladinim organizacijama, zajednicama, pojedincima i drugim relevantnim dionicima radi očuvanja prirode.

USAID’s Global Development Alliance (Globalni razvojni savez USAID-a)

Globalni razvojni savez USAID-a je određeni tip javno-privatnog partnerstva, pri čemu USAID radi sa privatnim sektorom kako bi se borili protiv važnih poslovnih izazova i razvojnih problema na replicirajući, održiv i skalabilan način.

 

Partnerstvo je ključ razvoja i NVO-i koji žele aplicirati u okviru ovoga programa se potiču na partnerstvo sa privatnim sektorom.

 

Potencijalni partneri Globalnog razvojnog saveza mogu biti neprofitne organizacije, vladine organizacije ili kompanije koje rade direktno na poboljšanju socijalnih i ekonomskih uslova ljudi u zemljama u razvoju, odnosno koje pridonose ovoj misiji kao društvenoj odgovornosti. Na primjer, USAID je sklopio partnerstvo sa Coca-Cola Company na projektu čiste vode. Kao rezultat toga, više od 250.000 ljudi ima pristup čistoj vodi.

 

Od potencijalnih partnera se očekuje da će donijeti značajne nove resurse, ideje, tehnologije i/ili partnere za razvojne aktivnosti. Uspješni prijedlozi će mobilizirati doprinos privatnog sektora, novčana i nenovčana sredstva, barem u odnosu na jedan-na-jedan.

 

Savezi su ko-dizajnirani, sufinansirani i ko-upravljani od strane svih partnera koji su uključeni, tako da se rizici, odgovornosti i koristi od partnerstva dijele. Partnerstvom se smatra savez kada ispuni sljedeće kriterije:

 

 1. Najmanje 1:1 odnos (gotovina i doprinos u naturi) USAID resursa.
 2. Zajednički ciljevi definirani za sve partnere.
 3. Zajednički definirana rješenje problema društvenog i ekonomskog razvoja.
 4. Netradicionalni resursi partnera (kompanije, fondacije, itd.).
 5. Zajednički resursi, rizici i rezultati.
 6. Inovativni, održivi pristupi razvoju.

Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava)

Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund - UAF) obezbjeđuje pravovremene male grantove u cilju podrške strateškim intervencijama u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenje ženskih ljudskih prava bilo gde u svijetu. Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati značajan uticaj.

 

Urgent Action Fund se udružuje sa ženskim pokretima širom svijeta za podršku ženama borkinjama za ljudska prava nastojeći stvoriti kulturu pravde, jednakosti i mira.

Vođeni smo od strane aktivista/kinja, ukorijenjenih u feminizmu, i ojačani solidarnošću. Vjerujemo da je najbolji način za podršku aktivistima/kinjama koji nastoje uticati na sistematske promjene za fleksibilne, adaptivne dodjele finansijskih sredstava putem pristupa koji podržavaju kreativnost i vizije lokalnih lidera/ica i raznolike taktike. To je zato što lokalni/e aktivisti/kinje stalno osmišljavaju nove načine za kreranje promjena. Fleksibilna dodjela finansijskih sredstava omogućava aktivistima/kinjama inovacije i odgovora na neočekivane situacije.

UN Women

Jula/srpnja 2010. godine, Generalna skupština UN-a je napravila UN Women, tijelo UN-a za gender jednakost i osnaživanje žena.

Pritom, države članice UN-a su poduzele istorijski korak u promicanju ciljeva organizacije o ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena. Do stvaranja UN Women je došlo kao dio programa reforme UN-a, okupljanjem resursa i mandata za bolje rezultate. UN Women spaja i gradi na osnovama uspostavljenim od četiri prethodna programa Ujedinjenih naroda, koja su bila usredotočena isključivo na ravnopravnost spolova i osnaživanje žena:

 • Division for the Advancement of Women (DAW),
 • International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW),
 • Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI),
 • United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).

Glavne uloge UN Women su:

 • Podrška među-vladinim tijelima, kao što su Commission on the Status of Women, u njihovim pripremama politika, globalnih standarda i normi.
 • Pomoć državama članicama za provedbu tih standarda, pružanjem odgovarajuće tehničke i finansijske podrške za one zemlje koje to zatraže i priprema učinkovitog partnerstva sa civilnim društvom.

Poticanje UN-a na provedbu obaveza o ravnopravnosti spolova, uključujući i redoviti nadzor sistematskog napretka.

The United Nations Women’s Guild Vienna

2012. je obilježena 45. godišnjica rada United Nations Women’s Guild Vienna. Dvije grane našeg rada su prijateljstvo i ljubav. Trenutno UNWG ima više od 500 članica iz više od 100 zemalja širom svijeta. Članstvo u UNWG pruža neposredan resurs za žene koje dolaze u Beču kako bi saznale o ovom lijepom gradu i njegovoj kulturi.

Kroz mnoge raznovrsne aktivnosti koje UNWG pruža razvijamo prijateljstva sa članicama iz cijelog svijeta, kako bi se poboljšali poštovanje različitih kultura. Dok uživamo, sakupljamo novac za djecu u potrebi, uglavnom kroz godišnje bazare koji se održavaju u decembru/prosincu, ali i kroz aktivnosti i izlete koji se održavaju tokom cijele godine. Jezik nikada ne bi trebao biti zapreka. Članovi Guild-a dolaze iz mnogih zemalja i uvijek postoji neko ko govori istim jezikom. Postoje mnoge konverzacijske grupe u organizaciji Guild-a koje pomažu članicama da se upoznaju sa drugim jezicima i kulturama.

Članstvo u UNWG je otvoreno za sve žene koje su osoblje ili čiji je bračni drug član osoblja Ujedinjenih nacija ili je na trajnoj misije u Beču. Sedmične i mjesečne novine su dostupne svim članicama bilo online ili putem pošte.

United Nations Trust Fund to End Violence against Women (Fond Ujedinjenih nacija za prestanak nasilja nad ženama)

UN Trust Fund to End Violence against Women (UN Trust Fund) daje grantove inicijativama koje pokazuju da se nasilje nad ženama i djevojčicama može sistematski rješavati, smanjiti, i uz upornost i eliminirati.

Od svog stvaranja 1996. godine Fondacija UN-a je dodijelila 116 miliona dolara za 426 inicijativa u 136 zemalja i teritorija. Njegov trenutni portfelj obuhvaća 111 grantova u ukupnom iznosu od 57 miliona dolara u 76 zemalja i teritorija.

United Nations Trust Fund for Human Security (Fond Ujedinjenih nacija za ljudsku sigurnost)

Human Security Unit (HSU) je osnovana je u maju/svibnju 2004. Ciljevi HSU su: Naglašavanje važnosti ljudske sigurnosti za sve. HSU upravlja Fondom Ujedinjenih naroda za ljudsku sigurnost (UNTFHS), te također podržava u rasprave unutar Generalne skupštine UN-a o ljudskoj sigurnosti.

Odgovoriti na različite situacije ljudske nesigurnosti. Kroz UNTFHS, HSU pomaže prevesti pristup ljudske sigurnost u konkretne aktivnosti za poboljšanje života ljudi koji se suočavaju sa složenim i višedimenzionalnih situacijama ljudske nesigurnosti.

Razviti praktične alate. HSU razvija okvire i alate za primjenu ljudskog sigurnosnog pristupa u programima i projektima. Ovi praktični alati pružaju korak-po-korak upute o primjeni ljudske sigurnosti u programima i projektima UN-a.

Širiti naučene lekcije i poticati saradnju. HSU radi sa akademskim institucijama, regionalnim međuvladinim organizacijama, nevladinim i lokalnim organizacijama, kao i fondacijama na poticanju opipljivih i inovativnih inicijativa za unaprjeđenje ljudske sigurnosti

United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS) finansira projekte koji provode u djelo siguronosni pristup i pružaju konkretnu i održivu korist ugroženim osobama i zajednicama kojima je ugrožen opstanak, život i dostojanstvo.

Ljudska sigurnost je u odgovoru na rasprostranjene i različite prijetnje. Ove prijetnje se mogu brzo širiti unutar i između zemalja i dovesti do težih kriza koje mogu ozbiljno ugroziti vlade i ljude. U isto vrijeme, sigurnost ljudi naglašava univerzalnost i međuovisnost sloboda koje su od temeljne važnosti za ljudski život.