LISTA DONATORA

United Nations Office On Drugs and Crime (Ured Ujedinjenih nacija o drogama i kriminalu)

UNODC je globalni lider u borbi protiv ilegalnih droga i međunarodnog kriminala. Osnovan 1997. godine spajanjem United Nations Drug Control Programme i Centre for International Crime Prevention, UNODC djeluje u svim regijama svijeta kroz široku mrežu terenskih ureda. UNODC se oslanja na dobrovoljne priloge, uglavnom od Vlada, što čini 90 posto njegovog budžeta.

UNODC ima mandat pomoći državama članicama u borbi protiv nedopuštenih droga, kriminala i terorizma. U Milenijskoj deklaraciji države članice su također odlučile pojačati napore u borbi protiv transnacionalnog kriminala u svim njegovim dimenzijama, udvostručiti napore u provedbi opredjeljenja za suzbijanje problematike droga u svijetu, te voditi zajedničke akcije protiv međunarodnog terorizma.

Tri stupa programa rada UNODC su:

  • Projekti tehničke terenske saradnje kako bi se poboljšala sposobnost država članica da se suprotstave drogi, kriminalu i terorizmu.
  • Istraživanje i analitički rad na povećanju znanja i razumijevanja droga i pitanja kriminala, kao i proširivanje baze dokaza za politiku i operativne odluke.
  • Normativni rad kako bi se pomoglo državama da ratificiraju i provedu relevantne međunarodne ugovore, razvoj domaćeg zakonodavstva o drogama, kriminalu i terorizmu, te pružanje sekretarskih i materijalnih usluga na osnovu sporazuma i upravnih tijela.

U ostvarivanju svojih ciljeva UNODC čini sve napore da integrira i rodnu perspektivu, posebno u svojim projektima za pružanje alternativnih načina življenja, kao i onim protiv trgovine ljudima.

United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina (Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH)

Djelujući uz podršku globalne razvojne mreže Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, UNDP u BiH od 1996. godine pomaže BiH da što učinkovitije mobiliše i iskoristi raspoloživa međunarodna sredstva. U svim našim aktivnostima, podstičemo izgradnju državnih kapaciteta, sprovođenje neophodnih aktivnosti u ključnim sektorima, kao i promjenu fokusa razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni razvoj.

UNDP gradi i njeguje partnerstva sa drugim akterima u oblasti razvoja, te povezivanjem ljudi znanjem i dijeljenjem globalnog iskustva, pomaže u mobilizaciji sredstava, dok istovremeno pomaže Bosni i Hercegovini da dijeli vlastito razvojno iskustvo i stručnost sa drugima. Kroz svoje aktivnosti i pružanje tehničke pomoći vladinim institucijama i izgradnju lokalnih kapaciteta UNDP pomaže ulazak BiH u Evropsku uniju.

The United Nations Democracy Fund - UNDEF

UNDEF je ustanovljen od strane Generalnog sekretara UN-a u julu/srpnju 2005. godine kao United Nations General Trust Fund, sa glavnim ciljem podrške demokratizaciji širom svijeta. Podržava projekte koji jačaju glas civilnog društva, promoviraju ljudska prava i ohrabruju učešće svih grupa u demokratskim procesima. Velika većina UNDEF sredstava se daje lokalnim organizacijama civilnog društva, kako onima u tranziciji, tako i onim u konsolidiranim demokratijama. Na ovaj način UNDEF ima značajnu ulogu u dopunjavanju UN rada sa vladama na jačanju demokratske vladavine širom svijeta.

UNIQA

Osiguravajuće društvo osnovano je 1997. godine. Orijentacija na potrebe klijenata i njihovu sigurnost, perspektivan mladi kadar i tendencija stalnog rasta i razvoja opredijelili su austrijsku bankarsku kuću Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG iz Beča da krajem 2001. godine postane većinski dioničar Društva.

Podrška većinskog vlasnika rezultirala je unapređenjem poslovnih procesa, unapređenjem postojećih i uvođenjem novih usluga osiguranja od kojih je najznačajnije životno osiguranje (uvedeno početkom 2002. godine).

U maju 2005. godine UNIQA Group Austria, kao jedna od vodećih osiguravajućih grupa u Centralnoj Evropi i najveće austrijsko osiguranje, prepoznaje kvalitet na bosanskohercegovačkom tržištu osiguranja i započinje proces preuzimanja vlasništva nad Raiffeisen Osiguranjem. Isti je završen u oktobru kupovinom preostalih dionica od Raiffeisen Bank dd BiH čime je zaokružen ukupan udjel UNIQA-e u dioničkom kapitalu Osiguranja na 99,8%, a Raiffeisen Osiguranje je postalo dio UNIQA grupacije osiguravajućih društava. U junu 2006. godine i zvanično mijenja ime u UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo.

UniCredit Bank

UniCredit je snažna panevropska grupa sa jednostavnim modelom komercijalnog bankarstva i potpuno integriranim Korporativnim i investicijskim bankarstvom, koja svojoj širokoj franšizi od 25 miliona klijenata nudi jedinstveno poslovanje putem prodajne mreže u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Europi. UniCredit nudi lokalnu stručnost, kao i međunarodni doseg i prati i podupire svoje klijente širom svijeta, pružajući klijentima pristup vodećim bankama na svojih 14 tržišta kao i u drugih 19 svjetskih država. UniCredit evropska mreža banaka posluje u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji i Turskoj.

UNICEF

UNICEF promiče prava i dobrobit svakog djeteta, u svemu što radimo. Zajedno sa našim partnerima, radimo u 190 zemalja i teritorija provodeći tu obavezu u praktičnom djelovanju, sa naglaskom na posebne napore dosizanja najosjetljivije i isključene djecu, za dobrobit sve djece, svugdje.

U svom radom UNICEF poduzima pristup koji se temelji na životnom ciklusu, priznajući poseban značaj razvoja u ranom djetinjstvu i adolescenciji. UNICEF programi se fokusiraju na djecu u najnepovoljnijem položaju, uključujući i one koji žive u krhkim kontekstima, osobe sa invaliditetom, one koji su pogođeni ubrzanom urbanizacijom i one koji su pogođeni degradacijom okoliša.

UNICEF je osnovan sa jasnim ciljem na umu: za rad sa drugima da se prevladaju prepreke kao što su siromaštvo, nasilje, bolest i diskriminacija. Zalažemo se za mjere koje će djeci dati najbolji početak u životu, jer pravilna briga u najmlađoj dobi stvara najjači temelj za budućnost neke osobe.

UNICEF podržava Konvenciju o pravima djeteta. Radimo na tome da osiguramo jednakost za one koji su diskriminirani, posebno djevojčice i žene. Radimo na Milenijskim razvojnim ciljevima i napretku obećanom u Povelji Ujedinjenih naroda. Težimo miru i sigurnosti.

Dio smo globalnog pokreta za djecu - široke koalicije posvećene poboljšanju života svakog djeteta. Kroz ovaj pokret i događanja kao što su UN Posebno zasjedanje o djeci, potičemo mlade ljude da govore i učestvuju u odlukama koje utiču na njihove živote.

Aktivni smo u više od 190 zemalja i teritorija kroz nacionalne programe i nacionalne odbore. Mi smo UNICEF, UN Dječji fond.

UNESCO Man and the Biosphere Program (UNESCO-ov program čovjek i biosfera)

MAB program razvija osnove unutar prirodnih i društvenih nauka za racionalno i održivo korištenje i očuvanje resursa biosfere i za poboljšanje ukupnog odnosa između ljudi i njihove okoline. Predviđa posljedice današnjih akcija na sutrašnjem svijetu i time povećava sposobnost ljudi da učinkovito upravljaju prirodnim resursima za dobrobit kako ljudske populacije, tako i okoliša.

MAB program nastoji:

  • identificirati i procijeniti promjene u biosferi koje proizlaze iz ljudskih i prirodnih aktivnosti, kao i učinak tih promjena na ljude i okoliš, posebno u kontekstu klimatskih promjena,
  • Istraživati i usporediti dinamičke međusobne odnosi između fizičkih/prirodnih ekosistema i društveno-ekonomskih procesa, posebno u kontekstu ubrzanog gubitka biološke i kulturne raznolikosti sa neočekivanim posljedicama koje utiču na sposobnost ekosistema za nastavak pružanja usluga kritičnih za ljudsko blagostanje,
  • osigurati temeljno ljudsko blagostanje i podnošljivo okruženje u kontekstu ubrzane urbanizacije i potrošnje energije, kao pokretača promjena u okolišu, i
  • promicati razmjenu i prijenos znanja o ekološkim problemima i rješenjima, kao i promicati obrazovanje o okolišu za održivi razvoj.

UNESCO International Fund for Cultural Diversity (UNESCO međunarodni fond za kulturnu različitost)

Svrha IFCD-a je promicanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u zemljama koje su potpisnice Konvencije iz 2005. o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja. IFCD podržava projekte koji imaju za cilj poticati stvaranje dinamičnog kulturnog sektora, ponajprije olakšavajući uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija, odnosno jačanje postojećih.

United States Agency for International Development – USAID (Američka agencija za međunarodni razvoj - USAID)

SAD ima dugu istoriju pružanja ruke ljudima u inostranstvu koji se bore za bolji život, oporavak od prirodnih katastrofa ili koji nastoje živjeti u slobodnoj i demokratskoj zemlji. Ova briga je obilježje SAD-a širom svijeta i pokazuje svijetu naš pravi nacionalni karakter.

 

USAID u Bosni i Hercegovini podržava ciljeve Vlade SAD u zemlji pomažući napredak BiH prema harmoniziranoj privredi, učinkovitim i transparentnim institucijama vlasti sa jakim civilnim društvom, te multietničkom, tolerantnom društvu.

Pomoć zemlji da postane stabilnija zemlja, bliža euroatlantskim integracijama, je cilj USAID-a. Postizanje ovog cilja uključuje uspostavljanje funkcionalnih institucija na državnom nivou, uključivanje manjina u političke procese, poštivanje Evropske konvencije o ljudskim pravima, rast BDP-a, povećanje privredne konkurentnosti i jasna strategija za pristupanje EU.

USAID-ov rad na demokratiji i vladavini prava u BiH se fokusira na odgovorne institucije koje zadovoljavaju potrebe građana. Radom na pitanjima privedne Agencije se fokusira na konkurentnu, tržišnu privredu koje pruža bolje mogućnosti za sve.

UEFA Foundation for Children

UEFA Foundation for Children je osnovana na inicijativu predsjednika UEFA-e Michel-a Platini-ija, što odražava želju UEFA-e da igra aktivniju ulogu u društvu.

Upravno tijelo evropskog nogometa već godinama podržava inicijative i programe koji pomažu djeci u teškim okolnostima, radeći sa brojnim i različitim partnerima na razvoju projekata širom Europe i šire.

U želji da poboljša svoje aktivnosti i cilja ih na odgovarajući način, UEFA je odlučila uspostaviti nezavisnu fondaciju koja koristi sport za podršku humanitarnim projektima vezanim uz prava djeteta u područjima kao što su zdravstvo, obrazovanje i integracija.

Fondacija za cilj ima pomoći djeci i zaštititi svoja prava. Sport i fudbal posebno mogu pružiti podršku na području zdravstva i obrazovanja djece, kao i promovirati pristup sportu, olakšavati osobni razvoj djece i poticati integraciju manjina.