LISTA DONATORA

UBS Optimus Foundation

Vizija: Posvećeni smo sveukupnoj dobrobiti djece. Zalažemo se za stvaranje svijeta u kojem sva djeca i adolescenti imaju pristup obrazovanju i mogu rasti u okruženju slobodnom od nasilja i seksualnog zlostavljanja. Kao dio naše djelatnosti podržavamo ciljano istraživanje za promicanje zdravlja najugroženijih populacija u svijetu.

Misija: Podržavamo razvoj, validaciju, promicanje i širenje inovativnih pristupa i ideja za poboljšanje obrazovanja, zaštitu i zdravlje obespravljene djece širom svijeta bez obzira na njihovu političku, vjersku ili etničku pripadnost.

Da bismo to uradili tražimo kompetentne, inovativne partnerske organizacije koje su spremne promicati učinkovite i održive promjene. Podržavamo partnere finansijski, i gdje je to potrebno, sa savjetima. Aktivno promičemo prijenos znanja i formiranje novih mreža između naših partnera i ostalih sponzora.

Kako je fondacija osnovana od USB-a promičemo zajedničku filantropsku predanost klijentima, upravljanju i zaposlenicima. Činimo sve napore kako bi osigurali da se sredstva koja su nam povjerena koristimo za maksimalni učinak.

TWAS - The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju)

TWAS – Akademija nauka za zemlje u razvoju je nezavisna međunarodna organizacija osnovana u Trstu 1983. godine.

TWAS predstavlja najbolje od nauke u zemljama u razvoju. Misija organizacije je da promovira izvrsnost u nauci i kapacitete juga za naučno-održivi razvoj.

Ciljevi rada su:

  • prepoznati, podržati i promicati izvrsnosti u naučnim istraživanjima u zemljama u razvoju,
  • odgovoriti na potrebe mladih naučnika u zemljama u razvoju,
  • promicati saradnju jug-jug i jug-sjever na području nauke, tehnologije i inovacija,
  • poticati naučna istraživanja i razmjene iskustava u rješavanju glavnih problema sa kojima se suočavaju zemlje u razvoju.

Tvornica cementa Kakanj

Tvornica cementa Kakanj d.d Kakanj utemeljena je 1978. godine. U julu 2000. godine, u okviru pilot projekta velike privatizacije, većinski udio u kakanjskoj cementari za 55 milion KM kupila je njemačka grupacija HeidelbergCement, jedan od najvećih proizvođača građevinskih materijala na svijetu, koji zapošljava oko 44.900 ljudi. Ovaj svjetski gigant se obavezao da će u kakanjsku cementaru i povezane djelatnosti do kraja 2010. godine uložiti 95,95 miliona KM. Od tog vremena Tvornica cementa Kakanj ide uzlaznom linijom i niže uspjeh za uspjehom. Do kraja 2014. godine uloženo je skoro 200 miliona KM u tvornicu i povezane djelatnosti, a privatizacijska obaveza ispunjena je već krajem 2006. godine. Proizvodna tehnologija se poboljšava iz godine u godinu, a standardi zaštite okoliša podižu na evropski nivo.

Kultura naše kompanije i naše osnovne vrijednosti zasnivaju se na našoj Korporacijskoj misiji.

Gradimo na tri stuba održivog razvoja: ekonomiji, ekologiji i društvenoj odgovornosti.

Naši ekonomski ciljevi su da kontinuirano povećavamo svoju zaradu kroz racionalizaciju troškova i dugoročni, profitu orijentirani rast.

Nastojimo održavati dugoročne odnose sa kupcima zasnovane na pouzdanju i integritetu.

Za naš uspjeh zaslužni su sposobni, odani zaposlenici i izvrstan rukovodni tim.

Zaštita klime i očuvanje prirodnih resursa su prioritetni u našim ciljevima zaštite okoliša.

Naša politika informiranja je da omogućimo otvorenu komunikaciju. Pružamo informacije na odgovoran i vjerodostojan način. 

Naša međusobna saradnja je protkana aktivnom i otvorenom komunikacijom.

United Nations Voluntary Fund for Indigenous Populations OHCHR Palais des Nations CH-1211 Geneva 10 Switzerland Tel: +41 22 928 91 64 Faks: +41 22 928 90 08 Email: indigenousfunds@ohchr.org Web stranica: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeop

TSADIK je porodična filantropska fondacija koja se temelji na ljudskom dostojanstvu i radosti na globalnoj osnovi.

Podržava organizacije i osobe koji žele smanjiti patnju, unaprijediti ljudska prava i privredni razvoj, sa naglaskom na globalnom jugu.

Programi TSADIK fondacije odražavaju važnu ulogu kulture, tehnologije i socijalnih poduzetnika za napredni svijet, uključujući i doprinos živoj židovskoj kulturi i pluralističkom društvu u Izraelu.

Trust Fund on Indigenous Issues (Fond za autohtona pitanja)

Stalni forum Ujedinjenih Nacija o autohtonim pitanjima (UNFPII) je savjetodavno tijelo Ujedinjenih nacija, Privredno-socijalno vijeće za raspravu o autohtonim pitanja vezanim uz privredni i društveni razvoj, kulturu, okoliš, obrazovanje, zdravstvo i ljudska prava. To je fond o autohtonim pitanjima koja se odnose na Drugo međunarodno desetljeće autohtonih ljudi.

Trust for Mutual Understanding (Fond za međusobno razumijevanje)

Trust for Mutual Understanding (TMU) je osnovana 1984. godine od strane anonimnog američkog filantropa kao privatna, donatorska organizacija posvećena promicanju bolje komunikacije, užoj saradnji i većem poštovanju među ljudima Sjedinjenih Država, Sovjetskog Saveza, kao i drugih zemalja u istočnoj i srednjoj Evropi. TMU program odražava uvjerenje da dodjela finansijskih sredstava može dati svoj doprinos u tom procesu poticanjem međunarodnih razmjena i kontakata, te profesionalne interakcije. TMU misija je oblikovanje uvjerenja da kreativna međunarodna saradnja potiče globalni sklad.

TMU i dalje podržava razmjene Istoka i Zapada u umjetnosti i okolišu, odražavajući osnivačevo uvažavanje važnosti kulture i ekologije u životima ljudi. Prije 1985. godine bilo je relativno malo američkih sredstava za takve aktivnosti, a ono što je bilo podržano je često bilo ograničeno političkim razlozima. TMU cilj je i dalje omogućiti talentiranim ljudima da se povezuju ljudi iz različitih zemalja, da slobodno razmjenjuju ideje, te da potiču kreativnost u nepolitičkom kontekstu.

TMU daje specifične donacije za međunarodna putovanja povezana sa profesionalnim razmjenama na području umjetnosti i životne okoline. Otprilike dvije trećine TMU donacija su za umjetnost i kulturu, a jedna za projekte zaštite životne okoline.

Uključeni u aktivnosti koje su podržane su i napredni programi obuke, radionice, konferencije, seminari, zajednički istraživački projekti i razmjene sa ciljem podrške organizacijama koje traže veću institucionalnu stabilnost.

Triodos Foundation (Fondacija Triodos)

Triodos Bank fokusira svoje napore na finansijsku podršku održivim "zelenim" organizacijama u sektorima kao što su poljoprivreda i energija. Banka je osnovala Fondaciju Triodos sa ciljem promicanja socijalnih inovacija, te kako bi dala svoj doprinos etičkoj upotrebi novca.

Tematska područja rada Fondacije su priroda i okoliša, ljudi i društvo, te međunarodna saradnja.

Triglav osiguranje

Triglav Osiguranje d.d. je bosanskohercegovačko osiguravajuće društvo koje je preko svojih pravnih prethodnika prisutno na tržištu osiguranja Bosne i Hercegovine od 1993. godine. Pod nazivom BH Osiguranje d.d. osnovano je 01.12. 1993. godine. Izuzetna poslovnost, efikasnost, te stručnost u obavljanju poslova osiguranja postaju osnovne odrednice poslovanja BH Osiguranja d.d. Ove kvalitete je 2002. godine prepoznala i Zavarovalnica Triglav, najveće osiguravajuće društvo u jugoistočnoj Evropi. Triglav Osiguranje je pouzdano društvo. Briga za osiguranika, stalno praćenje njegovih potreba, te uspješno rješavanje njegovih zahtjeva su osnova partnerskog odnosa koji Triglav Osiguranje gaji prema svakom osiguraniku. Partnera na kojeg se pouzdano mogu osloniti, u Triglav Osiguranje su pronašle najuspješnije kompanije u BiH, državne institucije, te mnoge međunarodne organizacije. Velika lista naših referenci nije samo lista naših partnera, nego lista naših prijatelja, čije povjerenje uzvraćamo stalnom brigom za njihovu finansijsku sigurnost i sigurne korake u budućnosti.

Tribeca Film Institute

Tribeca Film Institute promovira pripovjedače kako bi bili katalizatori promjena u svojim zajednicama i širom svijeta.

Svake godine identificiramo različite i izuzetne grupe reditelja i medijskih osoba i osnažujemo ih finansiranjem i drugim resursima kako bi u potpunosti realizirali svoje priče i povezali se sa publikom. 
Kroz praktičan trening i izloženost društveno relevantnim filmovima našeg
obrazovnog programiranja pomažemo mladim ljudima da dobiju medijske vještine neophodne da budu produktivni globalni građani i kreativne osobe.

Mi smo neprofina organizacija koju su osnovali Robert De Niro, Jane Rosenthal i Craig Hatkoff 2001. godine.

Trgovački lanac Bingo

Bingo d.o.o. Tuzla postoji od 1993. godine i od tada do danas postigao je veliki uspjeh u svojoj primarnoj djelatnosti - trgovini. Sa svojih 185 poslovnica širom BiH, i više od 7.000 uposlenih, Bingo je najveći maloprodajni lanac u BiH.

Osim trgovinom, u sklopu naše grupacije imamo i nekoliko drugih djelatnosti i industrija ( proizvodnja flipsa, chipsa i drugih grickalica, proizvodnja konzumnih jaja, uzgoj brojler pilića, tekstilna industrija, proizvodnja papirne konfekcije, proizvodnja tjestenine te proizvodnja i korištenje obnovljivih izvora energije ). Mnogo smo unaprijedili i naše poslovanje u ugostiteljstvu, jer u svakom našem većem centru imamo restoran sa ugodnim ambijentom i sa bogatim sadržajem.

Bingo je društveno odgovorna kompanija u svim segmentima poslovanja.

EBRD nas je prepoznao kao društveno odgovornu kompaniju i partnera i u saradnji s njima smo realizovali nekoliko projekata od kojih bismo istakli projekat energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Primarni cilj je biti u vrhu, kako samog poslovanja, tako i društvene odgovornosti. Osim pružanja vrhunskog ambijenta prilikom kupovine i najnižih cijena našim kupcima, želimo upoznati kupce s našim višim ciljevima i društvenom odgovornošću.

Naše poslovanje je prožeto i humanitarnim radom. Na razne načine pomažemo socijalno-ugroženim kategorijama našeg društva. Tako smo u 2014. godini stekli titulu “Najbolji prijatelj SOS Kinderdorf BH”, a u 2015. smo i nastavili s tim. Djelujemo i pravcu podizanja ekološke svijesti. Ponosni smo suosnivač neprofitnog društva za upravljanje ambalažnim otpadom ”Eko život”.

Podržavamo i realizujemo projekte koji za cilj imaju podizanje ekološke svijesti, očuvanja i unapređenja uslova za život u lokalnoj zajednici.