USAID Workforce and Higher Access to Markets Activity (USAID WHAM Activity) - Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima

Opšti ciljevi

Ovaj projekat ima u cilju povećanje izvoza za 30 posto potpomognutim preduzećima i kreiranje 1545 novih radnih mjesta, od kojih pola za omladinu i 30 posto za žene.

Ovaj projekat je dodijeljen kroz Savez Volontera za Ekonomski Rast (engl. Volunteers for Economic Growth Alliance) i implementiran od IESC-a u partnerstvu sa ENOVA-m.

Bosna i Hercegovina (BiH) je dom sve većem broju malih i srednjih preduzeća (MSP) koja usvajaju međunarodne standarde kako bi intenzivnije izvozili svoje proizvode na tržište Evropske unije (EU), ali i na ostala međunarodna tržišta. Ipak, bh. ekonomija još uvijek ne stvara dovoljno radnih mjesta.

„Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima“ Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) je program koji ima za cilj stimulisanje otvaranja novih radnih mjesta kroz unapređenje trgovinske integracije BiH i ekspanzije u EU i na regionalna tržišta. Postavljeni cilj planira se primarno ostvariti putem programa dodjele bespovratnih sredstava domaćim malim i srednjim preduzećima. Projekat je pokrenut u junu 2017. godine i trajaće do juna 2020.

Intervencije

USAID WHAM projekat radi na unapređenju kapaciteta brzorastućih i izvozno orijentisanih MSP iz drvnog, metalnog i sektora tekstila/obuće putem dodjele bespovratnih sredstava kroz tri područja intervencije:

Unapređenje radne snage u ciljnim sektorima kroz razvoj partnerstava sa javnim i privatnim sektorom u dijeljenju troškova zapošljavanja i prekvalifikacije radne snage. Ovo područje intervencije može, između ostalog, uključivati i podršku relevantnim srednjim školama u opremanju njihovih kabineta odgovarajućom opremom.

Povećanje pristupa tržištima kroz podršku preduzećima u ciljnim sektorima u identificiranju i uspostavljanju kontakata s novim kupcima i tržištima. Ovo područje intervencije može, između ostalog, uključivati inicijative javnog i privatnog sektora kako bi omogućili preduzećima prisustvo na glavnim regionalnim i međunarodnim sajmovima.

Poboljšanje kvaliteta proizvoda, uvođenje novih tehnologija za upravljanje kvalitetom i certificiranje kroz podršku preduzećima ciljnih sektora u uvođenju sistema upravljanja kvalitetom, tehnološke nadgradnje i potrebne certifikacije proizvoda i usluga potrebnih na ciljnim tržištima (npr. EU standardi i/ili ostali relevantni standardi kvaliteta).

Projekat ima u cilju povećanje izvoza za 30 posto potpomognutim preduzećima i kreiranje 1545 novih radnih mjesta, od kojih 50 posto za mlade i 30 posto za žene.

USAID WHAM projekat administrira Savez volontera za ekonomski rast (engl. Volunteers for Economic Growth Alliance - VEGA), a implementira ga International Executive Sevice Corps (IESC) iz SAD u saradnji sa domaćim partnerom ENOVA.

Koje aktivnosti se finansiraju

USAID WHAM projekat je do sada objavio ukupno pet javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga za podršku brzorastućih, izvozno orijentisanih i izvozno spremnih malih i srednjih preduzeća iz sektora metala, drveta i/ili tekstila/obuće namijenjenih proširenju proizvodnih kapaciteta, dostizanju novih tržišta i otvaranju novih radnih mjesta.

Veličina donacije

Maksimalna iznos pojedinačnog granta je 100.000 dolara.

Rok za prijave

Rok za dostavu koncept nota u okviru zadnjeg poziva za projekte je bio 31. avgust/kolovoz 2019. godine, a novi pozivi će biti obavljeni u narednom periodu.

Geografsko područje podrške

Bosna i Hercegovina.

Kriterij podobnosti

Pogledajte web stranicu https://www.whambih.org/ za više informacija.

Kontakt

Danijela Ozme 1

71.000 Sarajevo

Email: whamgrants@iesc.org

Web stranica: https://www.whambih.org/