Program kulturnih grantova

Opšti ciljevi

Cilj Programa kulturnih grantova Ambasade SAD je podrška programima koji dijele bogatstvo i raznolikost američke kulture sa bosanskom javnošću, te promiču međusobno razumijevanje i kulturni dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Grantovi se obično kreću između 1.000 i 15.000 dolara, a dodjeljuju se neprofitnim organizacijama i ustanovama za umjetničke i kulturne predstave, gostujuće govornike/reditelje/izvođače, prava na američka djela, izložbe, radionice, itd., koji unapređuju ciljeve programa. Prijedlozi projekata se primaju stalno, a potrebno je da budu dostavljeni 3-6 mjeseci prije planiranog događaja ili aktivnosti.

Što tražimo?

  • Programska komponenta koja pomaže u izgradnji i poboljšanju odnosa između Bosne i Hercegovine i SAD-a i/ili uvodi novi element američke kulture u Bosnu i Hercegovinu.
  • Projekat sa jakim umjetničkim zaslugama.
  • Odgojna komponenta, kao što je radionica ili majstorska klasa od strane gostujućeg umjetnika.
  • Projekti koji imaju korist za široku grupu ljudi ili imaju plan da prošire rezultate u javnosti.

Vaš će se prijedlog vrednovati i po sljedećem:

  • usklađenost sa smjernicama prijedloga i uključivanje obaveznih komponenti,
  • konkretan i logičan budžet, i
  • kapacitet aplikanta za implementaciju projekta.

Više informacija na link https://ba.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/cultural-grants-program/