World Wide Fund For Nature - WWF

Naziv programa

CO-SEED Grant Program - Civil Society Capacity Building and Advocacy (CEED SEED program grantova – Izgradnja kapaciteta i zastupanja civilnog društva)

Opšti ciljevi

Misija: Zaustavljanje degradacije prirodnog okoliša planete i izgradnja budućnosti u kojoj će ljudi živjeti u skladu sa prirodom, kroz:

 • očuvanje svjetske biološke raznolikosti,
 • osiguranje da je upotreba obnovljivih prirodnih resursa održiva, i
 • promicanje smanjenja zagađenja i rasipne potrošnje.

WWF u svom zadatku postizanja misije radi na osnovu sljedećih načela:

 • biti globalan, nezavistan, multikulturalan i ne-stranački,
 • koristiti najbolje raspoložive naučne informacije za rješavanje problema i kritički ocijeniti sve svoje napore,
 • tražiti razgovor i izbjeći nepotrebne konfrontacije,
 • izgraditi konkretna rješenja zaštite kroz kombinaciju projekata na terenu, zakonskih inicijativa, izgradnju kapaciteta i stručni rad,
 • uključiti lokalne zajednice i autohtone narode u planiranje i izvršavanje svojih terenskih programa, poštujući njihove kulturne i ekonomske potrebe,
 • nastojati graditi partnerstvo sa drugim organizacijama, vladama, poslovnom i lokalnom zajednicom kako bi se poboljšala WWF učinkovitost, i
 • pokretati poslovanja na troškovno učinkovit način i koristiti sredstva donatora u skladu sa najvišim standardima odgovornosti.

Koje aktivnosti se finansiraju

Opšti cilj programa je poticanje dobrog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo i pluralističke medije, kao i osnažiti društva i medijske organizacije da budu učinkoviti i pouzdani nezavisni akteri, te poboljšati njihovu sposobnost za dijalog sa vladama utičući na politike i donošenja odluka procesa, i držeći ih odgovornim za njihovo aktivnosti prema građanima i društvu u cjelini.

Geografsko područje podrške

Više zemalja svijeta uključujući i BiH.

Kriterij podobnosti

Organizacije kvalificirane za saradnju i podršku su sljedeće organizacije civilnog društva:

 • organizacije koje rade na pitanjima prava,
 • lokalne organizacije,
 • nevladine organizacije, i
 • građanske inicijative koje djeluju na okoliš i prirodu, odnosno učestvuju u upravljanju / demokratizaciji.

Kontakt

Web stranica: http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/