ZEIT-Stifung

Opšti ciljevi

Civilno društvo će morati pronaći rješenja za mnoge izazove danas i sutra. Slijedom tradicije svog utemeljitelja Gerda Buceriusa, ZEIT-Stiftung sebe vidi ne samo kao dio, već kao silu za dobro u liberalnom i otvorenom civilnom društvu.

Fondacija ostvaruje svoje ciljeve kroz svoje vlastite projekte i institucije, ali također daje sredstva pojedincima i organizacijama koji se usuđuju inovirati i time potaknuti promjene u nauci i istraživanju, kulturi i obrazovanju.

Podržavamo kreativna nastojanja i otvorene eksperimente, ali ulažemo i u očuvanje naše kulturne baštine.

Pomažemo visoko nadarenim i motiviranim osobama - posebno mladim ljudima - da otkriju i ostvare svoje potencijale. Cilj nam je stimulirati međukulturne debate i pružiti mogućnosti umrežavanja u duhu kozmopolitske razmjene.

Potaknuti smo potrebom za otvorenim raspravama o aktuelnim pitanjima u politici, društvu, kulturi i nauci, kao i potrebom za pronalaženjem interdisciplinarnih rješenja lokalnih i globalnih izazova.

Kroz aktivnosti Fondacija želimo potaknuti, motivirati i postići trajnu promjenu. Postizanje tih ciljeva nije uvijek moguće. Učenje iz iskustva i rasta kao rezultat - i to je jedan od naših trajnih ciljeva.

Koje aktivnosti se finansiraju

ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius prvenstveno finansira vlastite inicijative. Fondacija također pozdravlja zahtjeve za finansiranje pod uslovom da su predloženi projekti u skladu sa njenim statutima i ciljevima. Ključni kriteriji za odobrenje su inovativni potencijal i održivost projekta, kao i saradnički napori za stvaranje sinergija - idealno preko nacionalnih granica, kao i originalnost prijedloga projekta.

Fondacija pridaje veliku važnost ulaganju aplikanta i njegovim nastojanjima da pronađe druge partnere. Ne odobrava se finansiranje za pokrivanje budžetskih deficita.

Ovisno o iznosu aplikacije za dodjelu grant sredstava odluku o finansiranju donosi Upravni odbor ili Odbor povjerenika. U nekim slučajevima mogu se pozvati stručni savjetnici za procjenu aplikacije za dodjelu grant sredstava.

Kontakt

Feldbrunnenstraße 56

20148 Hamburg

Tel: +49 40 413366

Email: zeit-stiftung@zeit-stiftung.de

Web stranica: https://www.zeit-stiftung.de/en/